News Update
News in Asia
Menu

คำนวนเนิร์สเซอร์รี December 19, 2017

เมื่อเอ่ยถึงแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวของประเทศไทย สถานที่แรกที่ใครหลายๆ คนนึกถึงก็คือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร จึงมีความเหมาะสมในการปลูกพืชเมืองหนาวเป็นอย่างยิ่ง สำหรับแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Comments Off on คำนวนเนิร์สเซอร์รี
Categories: Travel News

แก่งลำดวน

แก่งลำดวน หรือ น้ำตกแก่งลำดวน ตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ในท้องที่บ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน 16 กิโลเมตร น้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามแก่งหิน มีความยาวประมาณ 200 เมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งลำน้ำลำโดมใหญ่

Comments Off on แก่งลำดวน
Categories: Travel News