News Update
News in Asia
Menu

ข้อดีของการใช้ SOCIAL MEDIA LISTENING TOOLS May 23, 2020

ข้อดีของการใช้ SOCIAL MEDIA LISTENING TOOLS การทำ Research เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ผ่านการสัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถาม อาจได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพก็จริง(หรือไม่จริงก็ตาม) แต่ต้องแลกมากับการเก็บข้อมูลที่ใช้เวลานานกว่าจะได้ข้อมูล

Comments Off on ข้อดีของการใช้ SOCIAL MEDIA LISTENING TOOLS
Categories: mandalasystem

การใช้ Social Media Monitoring May 9, 2020

การใช้ Social Media Monitoring เราจะใช้ Social Media Monitoring กันไหม? เราควรจะซื้อของเจ้าไหนดี? เพราะก่อนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เราก็ต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไร เราจะใช้เครื่องมือนี้แก้ปัญหาอะไรเป็นพิเศษ เพราะถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว Social Media Monitoring ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น

Comments Off on การใช้ Social Media Monitoring
Categories: mandalasystem