News Update
News in Asia
Menu

แบบแผนประกันสุขภาพ May 25, 2020

แบบแผนประกันสุขภาพ แบบแผนประกันสุขภาพนั้นมีหลากหลายแบบ แต่สามารถแบ่งได้สามแบบหลักๆ คือ

Comments Off on แบบแผนประกันสุขภาพ
Categories: สุขภาพ

สุขภาพดี : ‘นอนดึก’ ส่งผลหลั่งฮอร์โมนเครียด สุขภาพแย่ May 11, 2020

สุขภาพดี : ‘นอนดึก’ ส่งผลหลั่งฮอร์โมนเครียด สุขภาพแย่ ปัญหาความอ้วน ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งโรคอ้วนนั้น มีปัจจัยที่มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับยีน ซึ่งบางคนมียีนที่ทำให้เกิดความเสี่ยงทำให้โรคอ้วนได้ ไปจนถึงโรคบางอย่าง หรือ ความเครียด การใช้ชีวิตประจำวัน และการนอน

Comments Off on สุขภาพดี : ‘นอนดึก’ ส่งผลหลั่งฮอร์โมนเครียด สุขภาพแย่
Categories: สุขภาพ