News Update
News in Asia
Menu

เกาหลีใต้เล็งออกกฎหมายซอลลี่ต่อต้านการบูลลี่บนโลกออนไลน์ October 17, 2019

สมาชิกรัฐสภาของเกาหลีใต้ จำนวน 9 คน ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อต่อต้านการระรานทางไซเบอร์หลังจากศิลปินสาวซอลลี่อดีตสมาชิกวง f(x) เสียชีวิตด้วยภาวะซึมเศร้าจากคำวิจารณ์ที่รุนแรงบนโลกออนไลน์ กฎหมายนี้ถูกเรียกว่ากฎหมายซอลลี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อต่อต้านความคิดเห็นที่ระราน หยาบคาย มุ่งร้าย เสียดสี

จากบุคคลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ โดยคณะอนุกรรมการจะทำการตรวจสอบรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนเสนออย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาเกาหลีใต้ในต้นเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ, สมาคมนักฟุตบอลคนดัง, สหภาพแรงงานของคนในวงการบันเทิง, สหภาพแรงงานข้าราชการ รวมทั้งดารานักแสดงและคนดังร่วม 200 คน ที่เคยหรือมีคนใกล้ชิดตกเป็นเหยื่อของ Cyberbullying ทั้งนี้ “ซอลลี่” หรือชเว จิน-รี ศิลปินสาวชื่อดังของเกาหลีใต้ อดีตสมาชิกวง f(x) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 แม้จะไม่มีการแถลงถึงสาเหตุของการเสียชีวิต แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าซอลลี่จบชีวิตตัวเองเพราะภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งก่อนหน้านี้เธอต้องเผชิญกับภาวะการถูกโจมตีจากโลกออนไลน์ หรือไซเบอร์บูลลี่ มาอย่างต่อเนื่อง

Categories: News