News Update
News in Asia
Menu

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง August 29, 2018

สำนักข่าวไทยรายงานว่าเกษตรกรหลายพันรายและพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากแม่น้ำโขงกำลังลุกขึ้นและล้น

ที่ชุมชนหนองแสงในจังหวัดนครพนมตอนเหนือแม่น้ำโขงตอนเช้ามีความสูง 12.62 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้านี้ประมาณ 5 เซนติเมตร สิ่งนี้นำไปสู่การล้นและสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก 160,000 ไร่กับ 17,000 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ได้มีการประกาศเขต 12 แห่งขึ้นเป็นเขตภัยพิบัติ

ทางตอนเหนือของจังหวัดหนองคายทางตอนเหนือของแม่น้ำโขงมีแม่น้ำโขงอยู่ที่ระดับ 12.40 เมตร อย่างไรก็ตามเนื่องจากลำธารไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำได้และฝนตกต่อเนื่องทั้งในจังหวัดนี้และบริเวณใกล้เคียงจะทำให้พื้นที่เพาะปลูก 7,000 ไร่ใน 5 เขตถูกทำลาย

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำที่จังหวัดบึงกาฬรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโดยแม่น้ำโขงวัด 13.35 เมตรเช้านี้ลำธารไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ำโขงไหลลงสู่ 4 หัวเมืองซึ่งเป็นช่วงที่น้ำท่วมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ การทำสวนยางพาราและปาล์มได้ถูกทำลายลงในขณะที่น้ำท่วมบริเวณหน้าวัดพานบ้านพานลำมีความสูงเมตร

ระดับสูงสุดของแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่ 12.84 เมตรซึ่งสูงกว่าจุดวิกฤติประมาณ 34 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอ่างเก็บน้ำในจังหวัดนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งอาจล้นและน้ำท่วมมากขึ้น

Categories: News