News Update
News in Asia
Menu

ปัญหา ชักโครกกดไม่ลง ทำไง และประหยัดงบประมาณ May 8, 2018

ปัญหา ชักโครกกดไม่ลง ทำไง และประหยัดงบประมาณ ปัญหาส้วมเต็ม เป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องเจอ ไม่รู้จะแก้อย่างไร เรามีคำตอบ
สาเหตุ. คือ เป็นระบบส้วมซึม ใช้วงบ่อเป็นที่เก็บปฏิกูล (บ่อเกรอะ) อาศัยการซึมของ

น้ำปฏิกูลออกสู่ดินภายนอก แต่ปัญหาใหญ่คือ หลายหมู่บ้านดินบริเวณโดยรอบเป็น
ดินเหนียว ซึ่งน้ำซึมได้ยากจึงกักเก็บน้ำไว้ ยิ่งมีบ้านข้างเคียงจำนวนมาก น้ำใต้ดินก็จะ
ซึมหากันจนอิ่มตัว ไม่สามารถระบายออกภายนอกโดยการซึมได้ และยิ่งเป็นช่วงหน้าฝน
น้ำก็จะซึมเข้าบ่อได้มาก จนสูบส้วมได้ 2 วัน ก็เต็มอีกแล้ว (มีแต่น้ำ)

วิธีแก้ปัญหา 1. ติดตั้งถังบำบัด (ถังแซทส์) เพิ่ม โดยต่อออกจากบ่อเก็บปฏิกูลเดิม แล้วระบายน้ำที่บำบัดแล้วออกสู่ท่อน้ำทิ้ง แต่ถังบำบัดมีราคาสูง อาจเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องพิจารณาอีกที

2. แบบประหยัดงบประมาณ และง่าย ทำได้ดังนี้

1) ขุดฝังวงบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวน 3-4 วงซ้อนกัน ซึ่งต่อไปเรียกว่า บ่อบำบัด

2) แบ่งกึ่งกลางของวงบ่อด้วยการก่ออิฐกัันให้สูงไม่เกินปากท่อที่ต่อจาก บ่อเกรอะเข้ามายังบ่อบำบัด

3) เจาะบ่อบำบัดด้านข้างเพื่อวางท่อระบายน้ำที่บำบัดแล้ว ให้ไหลสู่ ร่องหรือท่อระบายน้ำหลัก โดยวางในตำแหน่งที่มีระดับปากท่อเสมอกับ

ผนังอิฐที่กั้นกลางบ่อ และให้ปลายท่อลาดเอียงต่ำลงไปยังร่องหรือท่อ ระบายน้ำหลัก และต้องให้ปลายท่ออยู่ด้านบนของร่องหรือท่อระบายน้ำหรือสูงกว่าระดับน้ำในร่องหรือท่อระบายน้ำหลัก เพื่อป้องกันน้ำในระบาย หรือท่อระบายน้ำหลัก ไหลกลับเข้าไปในบ่อบำบัด

4) ปิดปากท่อที่ระบายน้ำจากบ่อบำบัดสู่ร่องหรือท่อระบายน้ำหลัก ด้วย ฝาครอบ PVC ที่เจาะรู ขนาด 1/2 นิ้ว ให้มากที่สุดเท่าที่จะเจาะได้
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกมีเดียไหลหลุดออกไปภายนอกได้

5) ใส่ลูกมีเดียเพื่อเป็นที่จับเกาะของแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสิ่งปฏิกูล จำนวน 100 – 200 ลูก หรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

6) ปิดฝาวงบ่อที่มีฝาครอบทองเหลืองสำหรับเปิดเพื่อดูดส้วมทั้ง 2 ด้าน ให้ตรงกับส่วนที่แบ่งกั้นของบ่อบำบัด

7) เพื่อให้บ่อบำบัดมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและรวดเร็วขึ้น ควรเติม EM ลงไปในโถส้วมส่วนหนึ่ง และในบ่อบำบัดด้านที่มีลูกมีเดีย
อีกส่วนหนึ่ง

Categories: News