News Update
News in Asia
Menu

ประเทศที่มีความมั่งคั่งความงามตามธรรมชาติ February 1, 2019

สิ่งที่ยิ่งใหญ่จากมวลที่ดินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก นี่คือประเทศที่มีความมั่งคั่งความงามตามธรรมชาติและความสามารถในการดัดผมที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชากรนับร้อยเท่าของขนาดแต่แคนาดาเป็นมากกว่าห้องศอกถนนดีธนาคารที่เคารพโปสเตอร์โปรโมชั่นของ Mounties บนหลังม้าทิวทัศน์อันงดงามของน้ำตกไนแองการ่าและความคลั่งไคล้ในสื่อ

ที่เหนื่อยล้าเกี่ยวกับนายกเทศมนตรีที่สูบบุหรี่แตกประเทศนี้สามารถอวดทุกสิ่งที่แยกออกจากกันอย่างแท้จริง ไม่ว่ามันจะเคยความสุภาพเรียบร้อยในตนเองเป็นหนึ่งในคุณธรรมของแคนาดาที่เป็นที่รักยิ่งขึ้นพร้อมกับสินทรัพย์ระดับชาติ 10 ประการที่ทำให้ “O” ในแคนาดา

Categories: Travel News