News Update
News in Asia
Menu

ตลาดฉัตรชัย May 20, 2018

วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักตลาดฉัตรไชย เนื่องจากที่นี่คือตลาดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.2469 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ตามพระราชดำริในคราวที่ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ วังไกลกังวลครั้งแรกพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และการสร้างตลาดครั้งนี้ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินฯทรงเป็นหัวหน้าในจัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯถวาย

โดยออกแบบให้ตัวตลาดมีหลังโค้งครึ่งวงกลมต่อเนื่องกัน 7 โค้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์หมายถึงว่าได้มีการสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ข้อดีของตลาดฉัตรไชยนั้นเป็นตลาดที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก นับเป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะที่สุด ในประเทศไทยในสมัยนั้นทีเดียว ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงตลาดกันไปอยู่หลายครั้งแม้จะมีการปรับปรุง ตลาดอยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังคงอนุรักษ์หลังคาโค้งไว้เป็นเอกลักษณ์ดังที่เห็นในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: Travel News