News Update
News in Asia
Menu

” ดินแดนที่ไม่มีผู้คน “และไม่มีโฉนดที่ดิน” September 15, 2018

อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ในวนวงเวียนซึ่งก่อตัวเป็นจุดเชื่อมต่อที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯในเขตราชเทวีซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความสับสนในปัจจุบัน “อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ใน” ดินแดนที่ไม่มีผู้คน “และไม่มีโฉนดที่ดิน” หัวหน้าภาควิชาวางแผนเมืองนายศักดิ์ชัยบุญมากล่าว “มันอยู่บนถนนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะดังนั้น City Hall คือผู้ดูแลของกรุงเทพมหานคร

มีงบประมาณมากกว่า 40 ล้านบาทในการปรับปรุงและถ้าเราได้รับการอนุมัติการออกแบบจากกรมศิลปากรเราหวังว่าจะเสร็จสิ้นการทำงานภายในสิ้นปีหน้า ” การประชุมระหว่างหน่วยงานที่นายประวิทย์ต้องการจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ศาลาว่าการนายศักดิ์ชัยกล่าวในวันพฤหัสบดีนี้ เขาชี้ให้เห็นว่าเมืองนี้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

Categories: News