News Update
News in Asia
Menu

จังหวัดต่างๆตามแม่น้ำยมได้รับแจ้งเตือนเมื่อน้ำท่วมในจังหวัดน่านเริ่มมีการแก้ไข August 22, 2018

น้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกในจังหวัดน่านของไทยเริ่มลดลงเนื่องจากจังหวัดต่างๆริมแม่น้ำยมได้รับการเตือนให้ระวังการไหลล้นอย่างไม่ต่อเนื่อง

น้ำท่วมในน่านเริ่มลดลงแล้วด้วยรถที่สามารถใช้ถนนสายหลักได้อีกครั้งและหลายครัวเรือนเริ่มทำความสะอาดบ้านของตน รถบรรทุกน้ำที่ส่งมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับคำสั่งให้ย้ายไปยังพื้นที่อื่นที่ต้องการ

หน่วยงานและอาสาสมัครได้ใช้รถดับเพลิงเพื่อทำความสะอาดเทศบาลน่านเอาเศษและเศษจากอาคารที่เป็นทางการและเก็บขยะ

สำนักข่าวภูมิสารสนเทศและการพัฒนาอวกาศ (GISTDA) กรรมการอนนต์สนิทวงศ์ ณ อยุธยารายงานว่าพื้นที่น่านน้ำจังหวัดน่านจำนวน 4,800 ไร่ถูกน้ำท่วมโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่เพาะปลูก เขากล่าวว่าในขณะที่น้ำท่วมในปัจจุบันกำลังลดลงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางเหนืออาจจะกระทบกับจังหวัดในอีก 2-3 วันข้างหน้า

ขณะเดียวกันอธิบดีกรมชลประทาน (รศ. ทองพงษ์คงจันทร์) เปิดเผยว่าแผนการจัดการแม่น้ำยมกำลังดำเนินการหลังจากฝนตกหนักในจังหวัดแพร่ได้ขยายตัวทางน้ำ จังหวัดสุโขทัยมีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 850 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านเขตอำเภอศรีสัชนาลัย มีขั้นตอนในการล้างเส้นทางสำหรับมวลน้ำและจะระบายลงสู่คลองและลำธาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆตามแนวแม่น้ำยมได้รับคำสั่งให้เตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์อื่น ๆ และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบถึงสถานการณ์

Categories: News