News Update
News in Asia
Menu

การใช้ Social Media Monitoring May 9, 2020

การใช้ Social Media Monitoring เราจะใช้ Social Media Monitoring กันไหม? เราควรจะซื้อของเจ้าไหนดี? เพราะก่อนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เราก็ต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไร เราจะใช้เครื่องมือนี้แก้ปัญหาอะไรเป็นพิเศษ เพราะถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว Social Media Monitoring ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น

-ตรวจจับความเคลื่อนไหวของกระแส (Trend Monitoring)
-ตรวจจับการพูดถึงแบรนด์ (Brand Monitoring)
-ตรวจจับคนที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ (User Support)
-วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Monitoring)

ซึ่งเราก็ต้องมาตอบตัวเองกันให้ดีว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องไหน อันไหนเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสอง (เพราะก็คงไม่ใช่การบอกว่าจะใช้หมดและทุกอย่างเท่าๆ กัน)

ตรงนี้เองคนเป็นผู้บริหารก็ต้องอธิบายกันให้เคลียร์ๆ ว่าเรากำลังจะแก้ไขปัญหาอะไรเป็นสำคัญเสียก่อน รวมทั้งบอกด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จะไปตอบโจทย์การตลาดที่ตัวเองวางไว้อย่างไร เป็นการอุดรอยรั่วเดิม หรือจะเพิ่มประสิทธิภาพก็ว่ากันไป

หลังจากได้ข้อมูลมาหมดแล้ว เราก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการเทียบผู้ให้บริการต่างๆ ซึ่งก็อาจจะใช้การเรียกมาพรีเซนต์ว่าทำอะไรได้บ้าง แล้วนำ Requirement ที่เรามีแลกเปลี่ยนเพื่อดูว่าเขาจะปรับเปลี่ยนและทำได้อย่างที่เราต้องการไหม ถ้าจะทำงานแบบที่เราต้องการจะต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนยุ่งยากไหม

ที่สำคัญมากๆ ไม่แพ้กันคือการให้คนที่ทำงานตรงนี้ต้องเข้ามาอยู่ใน Process การคัดเลือกเครื่องมือด้วยเหมือนกัน เพราะเขาคือคนที่จะใช้งานจริง ซึ่งถ้าคนที่ใช้งานจริงดูแล้วไม่เวิร์ค ใช้ยากก็ต้องคิดไว้ด้วยว่าอาจจะเกิดปัญหาในการทำงานจริงที่ต้องใช้ระยะเวลา รวมทั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเอาได้ง่ายๆ เช่นกัน

ที่เล่ามานี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนและสิ่งที่ต้องคิดเวลาที่จะเลือกใช้ Social Media Monitoring ซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่แค่การดูเรื่องเครื่องมือเฉยๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการวางโครงสร้างการทำงาน และการวางแผนให้รัดกุม เพื่อที่เราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง

Categories: mandalasystem