News Update
News in Asia
Menu

การวิเคราะห์เลือดและปัสสาวะ August 30, 2018

นักวิจัยใช้สิ่งที่เรียกว่า “ชายคนหนึ่งในการโจมตีระดับกลาง” ซึ่งคอมพิวเตอร์แทรกระหว่างเครื่องห้องปฏิบัติการและระบบเวชระเบียน Bland นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำการโจมตีโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะจัดการกับข้อมูลจำนวนมากได้จากระยะไกล นักวิจัยไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในระบบของโรงพยาบาลที่มีอยู่แน่นอน แทนที่จะสร้างอุปกรณ์ทดสอบที่ประกอบด้วยห้องทดสอบ

ทางการแพทย์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ อนุญาตให้ทีมงานทำการทดสอบเช่นการวิเคราะห์เลือดและปัสสาวะตัดผลการทดสอบเปลี่ยนข้อมูลจากนั้นส่งข้อมูลที่แก้ไขไปยังระบบเวชระเบียน นักวิจัยเอาผลการตรวจเลือดแบบปกติและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดูเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ketoacidosis หรือ DKA ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคเบาหวาน การวินิจฉัยนี้จะทำให้แพทย์สั่งให้หยดอินซูลินซึ่งในผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีอาจนำไปสู่อาการโคม่าหรือแม้แต่ความตายได้

Categories: Healthy News