News Update
News in Asia
Menu

การผจญภัยของอาร์กติกถูกเผยแพร่ August 14, 2018

นักวิจัยที่เดินทางมาถึงกรุงเทพฯในวันอาทิตย์จะเริ่มศึกษาตัวอย่างจากความอบอุ่นของห้องปฏิบัติการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะมีขึ้นเมื่อหนังสือภาพสารคดีและภาพวาดเกี่ยวกับการผจญภัยของอาร์กติกถูกเผยแพร่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องยากที่อาร์กติก นักวิจัยเห็นแมงกะพรุนชนิดต่างๆแทนภูเขาน้ำแข็ง สุชาดากล่าวว่านี่เป็นทะเลที่ร้อนขึ้น พวกเขายังได้เห็นหมีขั้วโลกสี่ตัวยืนอยู่บนหน้าผาแทนที่จะเป็นแผ่นน้ำแข็งด้วยการกินคู่กับพืช “นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอาหารในหมู่หมีขั้วโลก แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในกล้อง

Categories: News