News Update
News in Asia
Menu

กระตุ้นให้ผู้ปกครองติดตามพฤติกรรมของเด็ก May 15, 2019

การติดยาเสพติดเป็นปัญหาสุขภาพจิตหมอแห่งโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่ากระตุ้นให้ผู้ปกครองติดตามพฤติกรรมของเด็กและปันส่วนเวลาที่อยู่หน้าจอเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทำพันธะครอบครัว ผู้ที่เล่นเกมเพื่อความสนุกสนานในช่วงเวลาว่าง ผู้ที่เล่นเกมเป็นกิจกรรมทางสังคมโต้ตอบกับเพื่อน ๆ และผู้ที่เล่นเกมเพื่อปลดปล่อยความหงุดหงิดหรือหลีกเลี่ยงปัญหา

สองกลุ่มแรกไม่ได้รับความทรมานจากการเสพติดเกมเขากล่าวเพราะพวกเขาสามารถเลิกได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามสองคนสุดท้ายจะมีปัญหาในการยอมแพ้โดยเฉพาะผู้ที่ย้ายเข้ามาในโลกเสมือนจริงเพื่อหลบหนีชีวิตจริงของพวกเขา ชาญวิทย์กล่าวว่าการติดเกมคอมพิวเตอร์ / วิดีโอได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิต มันถูกกำหนดโดยรูปแบบของพฤติกรรมที่คงอยู่หรือเกิดขึ้นซ้ำซึ่งกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายจนทำให้เกิดความสำคัญเหนือกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด

Categories: News